Meteen naar de content

Garantie

DYU BEPERKTE GARANTIE VAN 1 JAAR EN BELEID INZAKE VERVANGINGSPROCEDURES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Alle DYU-fietsen vallen onder een all-inclusive garantie van 1 jaar voor de eigenaar tegen alle fabricagefouten (alle gratis accessoires vallen niet onder de garantieservice).

GARANTIEPERIODE EN DOELGROEPVOORWAARDEN

De garantie zou automatisch worden geregistreerd wanneer de eerste koper deze in de online winkel bestelde. De garantie valt dus onder de EERSTE KOPER en de garantie van 1 jaar gaat in vanaf het moment dat de eerste eigenaar het product heeft ontvangen.

Wat de garantieoverdracht betreft, kan de ebike-ontvanger alleen van de garantie genieten als tegelijkertijd aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

 • Het 1-jarige pakket is niet verlopen sinds de eerste eigenaar het heeft ontvangen
 • U beschikt over de naam van de oorspronkelijke eigenaar en het oorspronkelijke bestelnummer.

GEDEKTE PRODUCTEN

DYU zal elk onderdeel dat geacht wordt defect of beschadigd te zijn (inclusief schade opgelopen tijdens de verzending) zonder gebruikersfout vervangen. De garantie dekt de vermelde producten en volgt de onderstaande voorwaarden:

Kader

Voor DYU ebike-frames geldt een vervangingsgarantie van 1 jaar.

Deze garantie omvat alleen een vervangend frame. Arbeidskosten voor het ombouwen van onderdelen naar vervangende frames zijn niet inbegrepen. Omschakelarbeid moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde DYU

DYU behoudt zich het recht voor om kras- en deukmateriaal te gebruiken bij het vervangen van een frame onder deze garantie. Framestijlen en/of kleuren die niet op voorraad zijn, kunnen naar goeddunken van DYU worden vervangen door een compatibele stijl en/of kleur.

Frameproblemen die zijn uitgesloten van deze garantie omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Corrosie
 • Vervaging van de verf, krassen, stootsporen
 • Botsing schade
 • Niet-omkeerbare wijziging (boren/lassen)
 • Indien van toepassing kettingkast aan het frame monteren

Batterijen

DYU-batterijen worden gedekt door een pro rata garantie van 1 jaar.

Gedurende 1 jaar service – Een defecte batterij wordt kosteloos gerepareerd of vervangen voor de klant. De garantietermijn voor een gerepareerde of vervangen batterij blijft ongewijzigd op basis van de oorspronkelijke aankoopdatum.

Na het eerste dienstjaar – Een pro rata krediet, gebaseerd op maanden dienst, wordt toegepast op de aankoop van een nieuwe batterij. Voor batterijen die tegen een pro rata prijs zijn aangeschaft, geldt een nieuwe garantie van 1 jaar, gebaseerd op de pro rata aankoopdatum.

Er vindt geen contante terugbetaling plaats.

Batterijen kunnen alleen door DYU direct worden beoordeeld en defect bevonden.

Deze beperkte garantie dekt niet:

 • Defecten of schade als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, abnormaal gebruik (inclusief maar niet beperkt tot stuntrijden, racen of andere soortgelijke activiteiten die niet consistent zijn met het beoogde gebruik van de producten), onjuiste opslag, abnormale blootstelling aan vloeistoffen, chemicaliën, vocht schuurmiddelen, zand of vuil, verwaarlozing of abnormale fysieke, elektrische of elektromechanische belasting;
 • Defecten of schade veroorzaakt door eigen aanpassingen;
 • Krassen, deuken en cosmetische schade, tenzij veroorzaakt door DYU;
 • Het product waarvan het serienummer of de streepjescode is verwijderd, onleesbaar, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • Gewone slijtage;
 • Defecten of schade aan de Producten veroorzaakt door het gebruik van accessoires, producten of hulp-/randapparatuur die niet door DYU bij de Producten is geleverd of goedgekeurd;
 • Defecten of schade veroorzaakt door montage, testen, bediening, onderhoud, installatie, service, reparatie of aanpassing op een manier die afwijkt van de montage-instructies en gebruikershandleiding;
 • Defecten of schade als gevolg van externe oorzaken zoals een botsing, brand, overstroming, storm, bliksem, aardbeving, blootstelling aan weersomstandigheden, diefstal, doorgebrande zekering of oneigenlijk gebruik van welke elektrische bron dan ook;
 • Bovendien dekt deze beperkte garantie, met betrekking tot de batterij, geen defecten of schade:
 • Veroorzaakt door opladen met een batterijlader die niet bedoeld of geschikt is voor gebruik met de batterij of door onjuist gebruik van een batterijlader;
 • Wanneer een van de zegels op de batterij verbroken is of tekenen van geknoei vertoont;
 • Wanneer de batterij is gebruikt in andere apparatuur dan de fiets waarvoor deze is gespecificeerd;

Onderdelen en componenten

Originele DYU-onderdelen en -componenten worden gedekt door een beperkte garantie van 1 jaar (wanneer alle reserveonderdelen voor de garantie naar de klant worden verzonden, moet de klant de vracht dragen).

Deze beperkte garantie dekt niet:

 1. Gewone slijtage is niet het gevolg van defecten in vakmanschap of materialen. Slijtage kan door DYU worden beoordeeld. Onderdelen die doorgaans niet gedekt zijn, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
 • Remblokken
 • Rotoren
 • spaken
 • Banden/Buizen
 • Ketens
 • Kettingringen
 • Cassettes
 • Crankstel
 • Onderdelen die beschadigd zijn door corrosie als gevolg van de elementen (vocht, hitte, enz.).
 • Beschadiging of verslechtering van de oppervlakteafwerking, het uiterlijk of de esthetiek van het product.
 • frame, vorken, stuur, zadelpen, zadel, remmen, verlichting, crankstel, pedalen, velgen, wielnaaf, vrijloop, cassette, derailleur, shifter, motor, gaspedaal, controller, kabelboom, LCD-scherm, standaard, reflectoren en hardware . Garantie binnen een week na ontvangst van de goederen. Onderdelen die na zeven dagen tijdens gebruik beschadigd zijn, moeten worden opgeladen.
 1. Arbeidskosten voor het vervangen of vervangen van onderdelen.
 2. Defecten of schade als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, abnormaal gebruik (inclusief maar niet beperkt tot stuntrijden, racen of andere soortgelijke activiteiten die niet consistent zijn met het beoogde gebruik van de producten), onjuiste opslag, abnormale blootstelling aan vloeistoffen, chemicaliën, vocht schuurmiddelen, zand of vuil, verwaarlozing of abnormale fysieke, elektrische of elektromechanische belasting.
 3. Krassen, deuken en cosmetische schade die niet door DYU zijn veroorzaakt.
 4. Product waarvan het serienummer of de streepjescode is verwijderd, onleesbaar, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
 5. Defecten of schade aan de Producten veroorzaakt door het gebruik van accessoires, producten of hulp-/randapparatuur die niet door DYU is geleverd of goedgekeurd. met de Producten.
 6. Defecten of schade veroorzaakt door onjuiste montage, testen, bediening, onderhoud, installatie, service, reparatie of aanpassing op een manier die afwijkt van de montage-instructies en gebruikershandleiding.
 7. Defecten of schade als gevolg van externe oorzaken, zoals een botsing, brand, overstroming, storm, bliksem, aardbeving, blootstelling aan weersomstandigheden, diefstal, doorgebrande zekering of oneigenlijk gebruik van welke elektrische bron dan ook.

CLAIMSPROCES

1. Garantieclaims

  Alle claims op deze garantie moeten via DYU worden ingediend en worden ingediend bij service@dyucycle.com. Bij elk garantieverzoek zijn aankoopbewijzen en foto's of video's van het beschadigde product vereist. Voordat u een garantieclaim indient, raden wij u aan contact met ons op te nemen via service@dyucycle.com, aangezien er mogelijk een eenvoudige oplossing voor uw probleem bestaat. Geldige garantieclaims worden binnen 1 jaar na de eerste aankoop via DYU verwerkt.

  DYU zal geen enkel onderdeel vervangen zonder eerst foto's of video's van het beschadigde product te hebben gezien. Klanten moeten ons per e-mail bewijsmateriaal verstrekken.

  2. Claims voor transportschade

   In zeldzame gevallen kan het ontvangen artikel beschadigd raken tijdens het transport. Als er transportschade optreedt, neem dan contact op met service@dyucycle.com en bezorg ons een foto- of videobewijs.

   Alle gratis accessoires nemen niet deel aan de vervanging of compensatie als ze tijdens het transport krassen veroorzaken.

   LET OP: we accepteren geen claims voor transportschade later dan 7 dagen na ontvangst van de producten.

   Een veelvoorkomend voorbeeld van after-sales service is het verlenen van garantie op het goed. Met een garantie kan het goed worden gerepareerd of vervangen als het binnen een bepaalde periode na aankoop kapot gaat.

   Bedankt voor het abonneren

   Dit e-mailadres is al geregistreerd!

   Shop de look

   Opties selecteren

   Optie bewerken
   this is just a warning
   Inloggen
   MIJN WINKELWAGEN
   (0 items)

   Voordat je weggaat...

   Ontvang 20% ​​korting op uw eerste bestelling

   20% korting

   Voer de onderstaande code in bij het afrekenen en ontvang 20% ​​korting op uw eerste bestelling

   CODESALE20

   Doorgaan met winkelen