New customers enjoy €20 discount
VOORWAARDEN van alle sites van dyucycle:

https://dyucycle.com/

Verzending en Levering

Vanuit magazijn EU: 2-7 werkdagen voor levering.

Vanuit CN magazijn: 7-20 werkdagen voor levering.

Terugbetaling en retourbeleid

Als uw artikel beschadigd aankomt of niet werkt, volg dan de garantieprocedure en neem binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling contact op met ons Support Center voor een RMA-autorisatie. Nadat u het product naar het door ons supportteam opgegeven adres hebt teruggestuurd, kunnen wij u gratis een nieuw artikel toesturen (wij vergoeden de retourverzendkosten), of u kunt kiezen voor een volledige terugbetaling. Geniet van totale gemoedsrust: elke aankoop is 100% risicovrij elke keer dat u winkelt bij DYU officiële winkel op service@dyudycle.com, lees meer

Betaalmethode

Wij accepteren betaling via Paypal, Credit Card, Debit Card en Klarna(Pay Later - Nederland, Slice It - Finland,Slice It - Oostenrijk, Pay Later - Finland, Pay Later - Oostenrijk).

 

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door dyucycle. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar dyucycle. dyucycle biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Dienstvoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet betreden en geen gebruik maken van de diensten. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige winkel zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

DEEL 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om minderjarige kinderen van u gebruik te laten maken van deze site.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten op het auteursrecht).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden leidt tot onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

U gaat akkoord met een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief nadat u ons een bericht hebt gestuurd.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De in deze overeenkomst gebruikte kopjes zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

DEEL 4 - WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN DE PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

AFDELING 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw computermonitor accuraat is.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, uitsluitend ter beoordeling van ons. Wij behouden ons het recht voor elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig indien verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden.

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Bekijk voor meer details ons Retourbeleid.

DEEL 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Wij kunnen u toegang verschaffen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke hulpmiddelen bieden "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waarop de tools door de desbetreffende derde partij(en) worden aangeboden.

Wij kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het uitbrengen van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die in verband met websites van derden worden verricht. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

DEEL 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die u ons toestuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) te reageren op opmerkingen.

Wij kunnen, zonder daartoe verplicht te zijn, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of de intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mail adres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden wat betreft de oorsprong van uw commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door u of door derden geplaatste commentaren.

SECTIE 10 - PERSOONSGEGEVENS

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Om onze Privacy Policy te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij nemen geen enkele verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen specifieke update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale herkomst of handicap; (f) het verstrekken van valse of misleidende informatie; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet zal of kan beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens schending van een van de verboden gebruiksvormen.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment, zonder kennisgeving aan u, kunnen annuleren.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de dienst op uw eigen risico is. De dienst en alle via de dienst aan u geleverde producten en diensten worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen dyucycle, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of enig product verkregen met behulp van de dienst, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien geadviseerd over hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

SECTIE 14 - SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord dyucycle en onze moeder, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar wordt verwezen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

AFDELING 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet laat.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen opgelopen vóór de beëindigingsdatum blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u het gebruik van onze site staakt.

Indien u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden door ons vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en enig beleid of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van HK

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Questions about the Terms of Service should be sent to us at service@dyucycle.com.

SECTIE 21 - RETOURBELEID

7 dagen Dead on Arrival (DOA) garantie

Als uw artikel beschadigd aankomt of niet werkt, volg dan de garantieprocedure en neem binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling contact op met ons Support Center voor een RMA-autorisatie. Nadat u het product naar het door ons supportteam opgegeven adres hebt teruggestuurd, kunnen wij u gratis een nieuw artikel toesturen (wij vergoeden de retourverzendkosten), of u kunt kiezen voor een volledige terugbetaling. Geniet van totale gemoedsrust: elke aankoop is 100% risicovrij elke keer dat u winkelt bij DYU officiële winkel.

SECTIE 21 - Verzendnota's - Verzendtijd - Belangrijk

Het kan tot 50 dagen duren voor de levering. We geven geen geld terug tijdens de levering.

Neem eerst contact met ons op om de verzendtijd te bevestigen voordat u koopt.

Speciale opmerkingen:

1. Customers must first send a clear photo or video of the damaged or defective product and the shipping packaging before we can consider issuing RMA authorization. Please use good lighting, and a close to medium distance, so we can identify and verify the issue(s). Attachment size must be under 10MB for the Support Center, please send larger attachments to: service@dyucycle.com

2. Nadat DYU officiële winkel het geretourneerde product heeft ontvangen en bevestigd heeft dat het product defect is, worden de kosten van de retourzending terugbetaald op basis van een geldig retourbewijs. Bijvoorbeeld als de retour verzendkosten 30 USD is, DYU officiële winkel zal hetzelfde bedrag van 30 USD terugbetalen aan de klant. Als ons technisch team vaststelt dat het artikel niet DOA is, zal DYU official store de retourverzendkosten niet vergoeden. Restitutieverzoeken voor retourverzendkosten zonder een geldig RMA-ontvangstbewijs worden niet geaccepteerd.

3. Product retouren moeten via een van DYU officiële winkel goedgekeurde verzendmethoden; onze Support Center kan u voorzien van verdere details.

30 dagen onvoorwaardelijke terugbetalingsgarantie voor ongeopende en ongebruikte artikelen.

Als u om welke reden dan ook uw artikel niet wilt binnen 30 dagen na ontvangst, kunt u ook contact met ons opnemen voor een retourzending en terugbetaling. Houd er rekening mee dat in dergelijke gevallen de retourverzendkosten voor rekening van de klant zijn en niet worden terugbetaald. Artikelen MOETEN in de originele verpakking, ongebruikt en ongeopend worden geretourneerd om in aanmerking te komen voor terugbetaling.

Merk op dat de verzendkosten voor retourzendingen niet worden terugbetaald en dat producten ongeopend en ongebruikt moeten worden teruggestuurd voor een terugbetaling.

10 dagen geld-terug-garantie

Voor de meeste artikelen geldt dat in de onwaarschijnlijke situatie dat uw product defect is, u het binnen 10 dagen na ontvangst kunt terugsturen voor terugbetaling of omruiling. Retourzendingen worden hierbij niet vergoed.

Eén jaar reparatiegarantie

Tenzij anders vermeld op de productpagina, is de standaard garantieperiode van het product één jaar vanaf de datum van ontvangst van de goederen, waarin u in aanmerking komt voor gratis reparatie. Elke gratis reparatie moet worden bevestigd met de fabrikant via de klantenservice. Klanten moeten de verzendkosten voor het retourneren van het artikel betalen, terwijl wij de verzendkosten dekken om het gerepareerde artikel naar de klant terug te sturen. Als de koper het artikel heeft beschadigd/misbruikt, komt het niet in aanmerking voor gratis reparatie, maar kan de klant het artikel op eigen kosten terugsturen en de reparatiekosten betalen. In dat geval is de klant verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending.

Garantievrijstellingen en opmerkingen

1. Natuurlijke productdegradatie door slijtage, samen met breuk/beschadiging tijdens gebruik, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant en wordt niet gedekt door onze garanties.
2. Indien de klant het product heeft beschadigd/misbruikt, vervalt de garantie onmiddellijk. In dergelijke gevallen is geen vergoeding mogelijk. Klanten kunnen echter contact met ons opnemen om een vervangend product of reserveonderdelen (indien van toepassing) te kopen. Wij zullen de oorspronkelijke waarde van de onderdelen en een vergoeding voor de verzending in rekening brengen.

De klant maakt de garantie ongeldig als hij:
- De firmware van een apparaat flashen of een apparaat rooten
- De behuizing openen in een poging het apparaat te repareren
- Onderdelen van het product wijzigen, verwijderen, aanpassen of verwisselen
- Het apparaat gebruiken op een manier waar het oorspronkelijk niet voor bedoeld is
- Het artikel blijven gebruiken zodra een fout optreedt en meer schade veroorzaakt.

3. Alle terugkeer moet eerst worden goedgekeurd door DYU officiële winkel Support Team voorafgaand aan de terugkeer. Gelieve vriendelijk te verwijzen naar de volgende stappen in " Hoe een garantieaanvraag" hieronder. Voor onvolledige garantie aanvragen, DYU officiële winkel behoudt zich het recht voor om elke vergoeding te weigeren. Als de klant het pakket zonder voorafgaande toestemming (RMA-formulier) heeft geretourneerd, naar het verkeerde adres stuurt, een onjuist artikel retourneert of een leeg pakket indient, dan behoudt DYU official store zich het recht voor om elke vergoeding te weigeren.

4. Alle retourzendingen worden bij aankomst gecontroleerd door ons technisch team. Als het geretourneerde artikel niet kan worden gerepareerd, zal DYU officiële winkel een alternatieve oplossing bieden.

Speciale opmerkingen:
1. De verzendkosten voor het terugsturen van het product worden betaald door de klant en worden niet terugbetaald, behalve in DOA-situaties van 7 dagen.
2. Tijdens de retourzending is de klant verantwoordelijk voor alle douanekosten, rechten of tarieven tijdens de terugkeer van de artikelen naar ons magazijn. In deze gevallen zullen we de douanekosten aftrekken van het door u toegestane restitutiebedrag.
3. DYU officiële winkel zal standaard het item opnieuw verzenden naar de klant via Flat Rate Shipping. Als de klant een snellere verzendmethode wil gebruiken, zijn de relevante verzendkosten van toepassing.
4. 4. In geval van misbruik zijn alle reparaties, accessoires en verzendkosten, in beide richtingen, volledig voor rekening van de klant.

Hoe garantie aanvragen (retour, reparatie en terugbetaling)

Als uw artikel een probleem heeft, dien dan eerst een ticket in bij ons Support Center

Volg zorgvuldig onze garantieprocedure om eventuele vertragingen te minimaliseren: 1. Beschrijf het probleem met uw artikel in detail: Wat is er gebeurd? Wanneer? Hoe? Vermeld ook uw volledige bestelnummer en productcode (SKU-nummer).
2. Vertel ons welke stappen je al hebt ondernomen om het probleem op te lossen.
3. Geef de artikelcode die op de buitenverpakking staat vermeld.
4. Stuur een duidelijke foto of video mee waarop het/de defect(en) te zien is/zijn; deze moeten onder goede belichting zijn genomen.

OPMERKING: Foto's/video's moeten idealiter duidelijk en scherp zijn, genomen onder goede lichtomstandigheden, en van een korte tot middellange afstand. Zo kunnen wij het probleem of de problemen identificeren en verifiëren. Wij zullen altijd ons uiterste best doen om u te helpen. Bij voorbaat dank voor het verstrekken van alle bovenstaande informatie.

Ontbrekende artikel(en), verkeerde artikel(en) of onjuist verzonden pakket

Zorg ervoor dat u het pakket opent en zorgvuldig de inhoud controleert voordat u tekent voor het pakket.
Volg bij eventuele problemen zorgvuldig onze garantieprocedure om eventuele vertragingen tot een minimum te beperken:
1. Neem contact op met ons Support Center met uw bestelnummer en de productcode (SKU-nummer).
2. Stuur ons een duidelijke foto van de buitenste verpakking, alle zichtbare verzendetiketten en (indien van toepassing) het ontvangen artikel.

Mogelijke oplossingen:

- Als er een item ontbreekt, sturen we het ontbrekende item/accessoire gratis opnieuw op binnen de garantieperiode.
- Als we het verkeerde artikel hebben verzonden: we zullen u ofwel volledig terugbetalen of een alternatief artikel verzenden (indien van toepassing en beschikbaar). DYU officiële winkel zal beslissen of u het verkeerde product moet retourneren of niet en de retourverzendkosten vergoeden wanneer we het ontvangen.

Andere speciale productgarantie
1. Dit geldt voor: kleding, schoenen, horloges & sieraden, zaklampen, telefoon- en tabletaccessoires, drinkwaren, huishoudelijke gadgets, woondecoratie, feestartikelen en woningtextiel.
Retourzendingen voor bovenstaande categorieën kunnen alleen worden geaccepteerd binnen 30 dagen na de datum waarop u het artikel heeft ontvangen. Dit is alleen voor omruiling of winkelkrediet als ze beschadigd, defect of het verkeerde artikel zijn. Relevante koopwaar moet ongedragen met intacte labels worden geretourneerd, samen met een ingevuld RMA-formulier.

2. Alle DYU officiële winkelproducten worden strikt gecontroleerd op kwaliteit vóór verzending.
Door hun aard en bedoeld gebruik zijn productcategorieën zoals RC speelgoed, scooters en wielen onderhevig aan slijtage door herhaaldelijk gebruik. Als zodanig dekt onze 10 dagen geld-terug-garantie met betrekking tot RC speelgoed, scooters en wielen alleen 7 dagen DOA gevallen waarin het product niet werkt uit de doos. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het product bij aankomst zorgvuldig te inspecteren.

3. Retourzendingen voor onderdelen en accessoires worden niet geaccepteerd. Als u een defect accessoire hebt ontvangen of een accessoire ontbreekt, neem dan binnen 3 dagen na ontvangst van uw bestelling contact op met ons Support Center. Na deze periode of als een accessoire verkeerd is gebruikt, moeten klanten een vervanging kopen.

4. Producten die zijn gewonnen of ingewisseld als onderdeel van een activiteit of wedstrijd (bijvoorbeeld via een gelukstrekking) op DYU officiële winkel of een van onze promotiekanalen zijn vrijgesteld van ons garantie- en retourbeleid.

Retourzendingen en compensatieproces

Als u problemen hebt na de verkoop, neem dan rechtstreeks contact op met ons Support Center en zij zullen u een oplossing bieden die is afgestemd op uw geval. Zij zullen u bevestigen of u het artikel moet terugsturen en naar welk adres u het kunt terugsturen.

In het volgende gedeelte wordt de verwerkingstijd beschreven die nodig is na ontvangst van uw geretourneerde artikel.

Voor omruilingen bedraagt de verwerkingstijd van het omgeruilde artikel 3-6 werkdagen, na ontvangst van uw artikel, en afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad.

Voor terugbetalingen bedraagt de verwerkingstijd voor ons 3-6 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde artikel. Daarna hangt de terugbetalingstijd af van de betalingsmethode. Zie hieronder voor details:
-Wallet terugbetalingen zullen tot 24 uur duren om te verwerken en verschijnen in uw DYU officiële winkel account.
-PayPal terugbetalingen kunnen tot 48 uur duren om te verwerken en te verschijnen in uw account.
-Het duurt 7-14 werkdagen voordat restituties via creditcard op uw rekening staan. Deze vertraging is volledig afhankelijk van uw creditcardmaatschappij en eventuele tussenpersonen.

Voor reparaties duurt het 7-14 werkdagen, afhankelijk van het artikel en de voorraad reserveonderdelen van de fabrikant.

DYU De toegewijde medewerkers van de klantenservice van de officiële winkel houden u via het ticketsysteem op de hoogte van het reparatieproces.

Levenslange technische ondersteuning

Betrouwbaar, behulpzaam en flexibel, DYU officiële winkel biedt basis technische ondersteuning gedurende de levensduur van uw producten. Koop met vertrouwen en geniet van de ondersteuning die u verdient.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google

Waar ben je naar op zoek?

[Global Launch] DYU King 750 Fat Tire Electric Bike

Iemand vond en kocht

[Global Launch] DYU King 750 Fat Tire Electric Bike

Uw mandje